Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia środowiska
Efekt kształcenia:
Student rozumie wpływ najważniejszych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w strefie hipergenicznej na przemiany skał i minerałów, właściwości produktów tych przemian, powstawanie gleb oraz procesy migracji i akumulacji pierwiastków i związków chemicznych
Powiązania z EKK:
 • IS1A_W05
  ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnień chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup związków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska, a także zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej
 • IS1A_W06
  ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_W07
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska
 • IS1A_W09
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień górnictwa i geologii