Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia środowiska
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o genezie, właściwościach, drogach migracji i toksyczności najważniejszych substancji zanieczyszczających środowisko
Powiązania z EKK:
  • IS1A_W05
    ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą podstawy chemii nieorganicznej oraz podstawy wybranych zagadnień chemii organicznej, zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych oraz grup związków chemicznych, przydatną w zakresie zrozumienia podstaw wybranych zagadnień chemii środowiska i zanieczyszczenia środowiska, a także zna podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej
  • IS1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień ochrony środowiska