Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wear processes of ceramic materials applied at high temperatures
Efekt kształcenia:
Zna terminologię angielskojęzyczną potrzebną do klasyfikacji i opisu procesów zużywania się materiałów ceramicznych w wysokich temperaturach
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W06
    ma poszerzoną wiedzę o krzemianach oraz materiałach ceramicznych, szklistych i kompozytowych