Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wear processes of ceramic materials applied at high temperatures
Efekt kształcenia:
Zna metody przewidywania przebiegu i efektów procesów degradacji materiałów w oparciu o analizę diagramow fazowych i modelowanie procesów korozji.
Powiązania z EKK:
  • TC1A_W07
    ma poszerzoną wiedzę z zakresu metod badań fizykochemicznych materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych