Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wear processes of ceramic materials applied at high temperatures
Efekt kształcenia:
Potrafi zrozumieć, przeanalizować i zreferować treść publikacji angielskojęzycznej
Powiązania z EKK:
  • TC1A_U12
    potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej