Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wear processes of ceramic materials applied at high temperatures
Efekt kształcenia:
Potrafi przedstawić i uzasadnić argumenty w dyskusji
Powiązania z EKK:
  • TC1A_K01
    rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych