Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Satelitarna Interferometria Radarowa
Efekt kształcenia:
Student posługuje się oprogramowaniem do przetwarzania satelitarnych zdjęć radarowych
Powiązania z EKK:
  • IT1A_U15
    potrafi łączyć znane algorytmy obliczeniowe i tworzyć własne w celu rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych
  • IT1A_U18
    potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski