Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy statystyki dla przyrodników
Efekt kształcenia:
Potrafi przetestować hipotezy dotyczące rozkładów prawdopodobieństwa, równości średnich i wariancji
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej