Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Elementy statystyki dla przyrodników
Efekt kształcenia:
Zna proste metody interpolacji
Powiązania z EKK:
  • TR1A_W12
    Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce