Dane EK modułowego:
Kod:
M_U007
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy statystyki dla przyrodników
Efekt kształcenia:
Umie wykorzystać oprogramowanie: Excel, Statistica i Surfer do obliczeń statystycznych
Powiązania z EKK:
  • TR1A_U15
    Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w zarządzaniu i pracy biurowej