Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Efekt ekologiczny inwestycji OZE
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeliczać podstawowe jednostki miar
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U03
    Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne