Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energetyka wiatrowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi korzystać ze specjalistycznego oprogramowania do celów energetyki wiatrowej
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_U02
  Stosuje podstawowe techniki, narzędzia badawcze i interpretacyjne wykorzystywane do poznania zjawisk zachodzących w atmosferze, wykorzystując przy tym literaturę, źródła elektroniczne i oprogramowanie polsko i anglojęzyczne
 • EZ1A_U04
  Potrafi posługiwać się regułami ścisłego i logicznego myślenia, wykorzystując poznany aparat matematyczny do opisu i analizy podstawowych procesów przyrodniczych i technicznych, potrafi zastosować wiedze z zakresu probabilistyki do analizy danych doświadczalnych
 • EZ1A_U12
  Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
 • EZ1A_U13
  Potrafi obliczyć efekt ekologiczny i ekonomiczny inwestycji opartych na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii
 • EZ1A_U16
  Potrafi zaprojektować instalację energetyczną bazującą na ekologicznych i odnawialnych źródłach energii oraz dokonać jej analizy techniczno – ekonomicznej w odniesieniu do konwencjonalnych instalacji energetycznych