Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energetyka wiatrowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi wskazać aspekty technologiczne i ekonomiczne wykorzystania energii wiatru
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W16
    Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu