Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energetyka wiatrowa
Efekt kształcenia:
Student zna zasadę działania turbiny wiatrowej i potrafi rozważać jej zastosowanie w zróżnicowanych warunkach klimatycznych
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W11
    ma wiedzę w zakresie instalacji i sieci oraz urządzeń wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii oraz o cyklu ich życia i skutkach środowiskowych ich utylizacji
  • EZ1A_W16
    Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu
  • EZ1A_U12
    Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki