Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energetyka wiatrowa
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia z energetyki wiatrowej
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_W03
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy atmosfery oraz podstawowych zjawisk w niej zachodzących; zna podstawowe pojęcia związane z budową atmosfery
  • EZ1A_W16
    Ma wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii z ekologicznych źródeł oraz instalacji stosowanych w tym celu