Dane EK modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energetyka wiatrowa
Efekt kształcenia:
Student potrafi zinterpretować wyniki pomiarów parametrów wiatru
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_U03
  Potrafi dokonać poprawnej analizy danych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, pod kątem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, stosując podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne
 • EZ1A_U12
  Potrafi określić założenia projektowe, konieczne do wykonania lub obliczenia instalacji energetycznej oraz interpretować uzyskane wyniki
 • EZ1A_U18
  Potrafi wykonać pomiary w laboratorium i w terenie w celu oszacowania dostępnych zasobów energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł
 • EZ1A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia drugiego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie