Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Alternatywne źródła energii
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać pomiary w laboratorium i zebrać właściwe dane urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii.
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U18
    Potrafi wykonać pomiary w laboratorium i w terenie w celu oszacowania dostępnych zasobów energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł