Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki modyfikacji ośrodka gruntowo-skalnego
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu celu i obszaru zastosowań metod modyfikacji właściwości gruntów i skał
Powiązania z EKK:
  • GG2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geologicznych i górniczych, umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie oraz możliwości zastosowania ich w działaniach praktycznych.
  • GG2A_W10
    Ma wiedzę o trendach rozwojowych oraz najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wiedzy, techniki, technologii oraz metodyki rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością geologiczno-górniczą.