Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria niezawodności
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętności wykorzystania technik i narzędzi w ocenie niezawodności złożonych układów technicznych oraz w zarządzaniu jakością.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U02
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • BM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
  • BM2A_U07
    ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej