Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inżynieria niezawodności
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę z zakresu metod oceny niezawodności w eksploatacji urządzeń mechanicznych. Zna podstawowe zagadnienia z zakresu optymalizacji procesów eksploatacji oraz rozumie i zna zasady z zakresu analizy bezpieczeństwa i jakości.
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W15
    posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych, analiza ryzyka oraz zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów
  • BM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych