Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analizy chemiczne w gospodarce odpadami
Efekt kształcenia:
Student zna metodykę badań podstawowych właściwości fizyczno-chemicznych odpadów, w kierunku wyboru metody ich unieszkodliwiania lub określania kierunku gospodarczego wykorzystania.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W06
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska