Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analizy chemiczne w gospodarce odpadami
Efekt kształcenia:
Student zna metody statystyczne wykorzystywane do opracowywania wyników analiz chemicznych w gospodarce odpadami.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska