Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody optymalizacji eksperymentów numerycznych
Efekt kształcenia:
posiada wiedzę związaną z optymalizacją jedno i wielokryterialną
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • BM2A_W03
    ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji