Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody optymalizacji eksperymentów numerycznych
Efekt kształcenia:
posiada umiejętność planowania eksperymentów numerycznych i optymalizacji
Powiązania z EKK:
 • BM2A_U03
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • BM2A_U05
  umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
 • BM2A_U10
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • BM2A_U18
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • BM2A_U20
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego charakterystycznego dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej
 • BM2A_U21
  potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe