Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Open Source CAE tools
Efekt kształcenia:
Posłużyć oprogramowaniem z otwartymi źródłami do generowania siatek obliczeniowych
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U14
    potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej
  • BM2A_U18
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych