Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Open Source CAE tools
Efekt kształcenia:
Zmodyfikować źródła programu lub posłużyć się językiem skryptowym by dodać potrzebną funkcjonalność
Powiązania z EKK:
  • BM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • BM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • BM2A_U16
    potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi itp.