Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Open Source CAE tools
Efekt kształcenia:
Jak Rozwiązać równania różniczkowe opisujące zjawiska fizyczne przy pomocy otwartego oprogramowani
Powiązania z EKK:
  • BM2A_W04
    posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
  • BM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
  • BM2A_W12
    zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)