Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Autoprezentacja i komunikacja
Efekt kształcenia:
. definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie potrafi przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne)
Powiązania z EKK:
 • OS2A_W14
  Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 • OS2A_W16
  Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk biologicznych, nauk chemicznych i nauk o Ziemi.
 • OS2A_W19
  Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
 • OS2A_W20
  Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.