Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Autoprezentacja i komunikacja
Efekt kształcenia:
potrafi skutecznie komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy oraz poza nim, przekazywać swoją wiedzę przy użyciu różnych środków przekazu informacji,
Powiązania z EKK:
 • OS2A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
 • OS2A_K02
  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • OS2A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • OS2A_K09
  Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.