Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Autoprezentacja i komunikacja
Efekt kształcenia:
potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji
Powiązania z EKK:
 • OS2A_U05
  Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U14
  Samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową.
 • OS2A_U18
  Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.