Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Autoprezentacja i komunikacja
Efekt kształcenia:
stud. definiuje cele zachowań komunikacyjnychna płaszczyźnie społecznej. stud. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie,, wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne)
Powiązania z EKK:
 • OS2A_W14
  Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 • OS2A_W15
  Zna i rozumie podstawowe pojecia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
 • OS2A_W19
  Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
 • OS2A_W20
  Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.