Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Autoprezentacja i komunikacja
Efekt kształcenia:
student potrafi interpretować sygnały mowy ciała oraz ma umiejętność przewidywania zachowań członków organizacji student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę wykorzystując różne źródła informacji
Powiązania z EKK:
  • OS2A_U13
    Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
  • OS2A_U18
    Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
  • OS2A_U19
    Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.