Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Autoprezentacja i komunikacja
Efekt kształcenia:
student definiuje cele zachowań komunikacyjnych na płaszczyźnie społecznej. 2. rozwija zwarty sposób formułowania myśli w mowie i piśmie 3. wie jak przygotować prezentację w wybranych sytuacjach (wygłoszenie wykładu, referatu, rozmowy biznesowe,inne wystąpienia publiczne)
Powiązania z EKK:
  • OS2A_W19
    Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
  • OS2A_W20
    Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.