Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy modelowania filtracji wód podziemnych
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować raport z realizacji i wyników numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych
Powiązania z EKK:
  • IS1A_U03
    potrafi w języku polskim i angielskim opracować dokumentację dotyczącą realizacji prostego zadania lub projektu z zakresu inżynierii środowiska i przygotować tekst omówienia wyników realizacji zadania lub projektu