Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Geochemia pierwiastków i paragenez mineralnych
Efekt kształcenia:
Potrafi opracować projekt poszukiwań na podstawie obserwowanych paragenez i asocjacji pierwiastków wskaźnikowych
Powiązania z EKK:
  • GG2A_U07
    Potrafi zaprojektować i zorganizować prace geologiczne oraz przygotować projekt (dokumentację) badań geologicznych.
  • GG2A_K01
    Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.