Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energetyka geotermalna
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych oraz związanych z nimi rodzajami złóż geotermalnych i ich powstawania
Powiązania z EKK:
 • EZ1A_W01
  ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej różnych regionów geologicznych, ma uporządkowaną wiedzę na temat rozwoju litosfery oraz świata organicznego w kontekście tworzenia złóż; zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii
 • IS1A_W02
  ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej przydatną do zrozumienia, opisu i analizy zjawisk fizycznych występujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska, a także w zakresie zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych
 • IS1A_W06
  ma wiedzę w zakresie geologii, obejmującą podstawy geologii ogólnej, mineralogii i petrografii, geomorfologii i geologii czwartorzędu oraz geologii regionalnej, przydatną w zakresie zrozumienia, opisu i analizy wybranych zagadnień inżynierii środowiska
 • IS1A_W10
  ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnień geofizyki