Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Energetyka geotermalna
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu energii geotermalnej
Powiązania z EKK:
  • EZ1A_U10
    Ma umiejętność poszerzania swojej wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej i umie się posługiwać językiem naukowo - technicznym
  • IS1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
  • IS1A_U15
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić możliwość zastosowania w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i zaopatrzenie w wodę, geotechnika środowiska, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, inżynieria mineralna, inżynieria zrównoważonego rozwoju oraz ochrona powietrza - istniejących rozwiązań technicznych, a w szczególności urządzeń, obiektów, systemów i procesów