Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Religie świata: człowiek a sacrum
Efekt kształcenia:
Student posiada ogólną wiedzę o pochodzeniu, historii i strukturze wewnętrznej głównych religii świata.
Powiązania z EKK:
 • BG1A_W20
  Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania.
 • BG1A_W21
  Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym.
 • ME1A_W15
  Ma wiedzę w zakresie społecznych i ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej
 • GF1A_W13
  Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trenach rozwojowych przemysłu geofizycznego oraz ich zastosowaniu w życiu społeczno-gospodarczym
 • IT1A_W01
  ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
 • GF2A_W13
  Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz prawa patentowego
 • AR1A_W24
  zna i rozumie rolę zagadnień humanizujących w technice w tym w automatyce i robotyce
 • KL1A_U02
  Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
 • IN1A_W27
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań
 • GG1A_W29
  ma wiedzę w zakresie różnych obszarów kultury popularnej sposobów jej funkcjonowania i różnych jej uwarunkowań