Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Matematyka III
Efekt kształcenia:
potrafi w sposób jasny i zrozumiały zaprezentować i opracować sprawozdanie z zadanego problemu
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • IS2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska, rekultywacji