Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analizy chemiczne w gospodarce odpadami
Efekt kształcenia:
Student zna specyfikę analityki odpadów oraz problemy analityczne w badaniach odpadów.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą