Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Analizy chemiczne w gospodarce odpadami
Efekt kształcenia:
Student wykazuje umiejętność przygotowania sprawozdania z prowadzonych prac i trafnie wyciągnąć wnioski z uzyskanych wyników
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, analityki środowiska przedstawiające wyniki własnych badań naukowych