Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki przeróbcze w gospodarce odpadami
Efekt kształcenia:
zna podstawowe techniki przeróbcze stosowane w gospodarce odpadami
Powiązania z EKK:
 • IS2A_W05
  zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów równoległych i rozproszonych oraz narzędzia używane do ich tworzenia
 • IS2A_W09
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu modelowania procesów fizycznych
 • IS2A_W05
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę niezbędną do zrozumienia problemów środowiskowych występujących w różnych skalach i sposobów ich rozwiązywania, a także kluczowych zagadnień z zakresu zarządzania środowiskiem oraz ograniczania i kontroli zanieczyszczeń
 • IS2A_W09
  ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz - w mniejszym stopniu - energetyki i wybranych technologii przemysłowych
 • IS2A_W05
  zna podstawowe oraz wybrane zaawansowane idee i pojęcia związane z budową systemów równoległych i rozproszonych oraz narzędzia używane do ich tworzenia
 • IS2A_W09
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach z zakresu modelowania procesów fizycznych
 • IS2A_W05
  Ma wiedzę z zakresu planowania i realizowania procesów projektowania instalacji np. grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.
 • IS2A_W09
  Posiada wiedzę w zakresie podstawowych zasady modelowania i projektowania systemów wodno-kanalizacyjnych.
 • IS2A_W05
  ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii
 • IS2A_W09
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska