Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki przeróbcze w gospodarce odpadami
Efekt kształcenia:
potrafi zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne odpadów istotne z punktu widzenia ich zagospodarowania
Powiązania z EKK:
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki
 • IS2A_U09
  potrafi wykonać dokumentację złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary stanu środowiska, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS2A_U09
  potrafi zaplanować, przygotować niezbędne dane i przeprowadzić komputerowe symulacje rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz interpretować ich wyniki
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki
 • IS2A_U09
  potrafi wykonać dokumentację dla złożonego zadania inżynierskiego oraz przygotować prezentację dotyczącą jego realizacji
 • IS2A_U08
  Potrafi planować i projektować instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy wodno-kanalizacyjne.
 • IS2A_U09
  Umie dobrać środki i zaprojektować system informatycznego wspomagania dla monitorowania środowiska.
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS2A_U09
  potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne