Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki przeróbcze w gospodarce odpadami
Efekt kształcenia:
potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych,
Powiązania z EKK:
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki
 • IS2A_U11
  potrafi wykorzystać zaawansowane techniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją
 • IS2A_U15
  potrafi określić przydatność i możliwość wykorzystania wybranego interfejsu komunikacyjnego do realizacji zadania inżynierskiego
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary stanu środowiska, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS2A_U11
  potafi wykorzystać metody matematyczne, w tym statystyczne, oraz komputerowe, w tym inteligencji obliczeniowej do rozwiązywania zadań związanych z optymalizacją decyzji środowiskowych
 • IS2A_U15
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w inżynierii i ochronie środowiska
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać symulacje numeryczne dla wybranego procesu fizycznego oraz weryfikować i interpretować uzyskane wyniki
 • IS2A_U11
  potrafi wykorzystać zaawansowane technniki i narzędzia do projektowania wybranych typów systemów informatycznych i ich składników oraz do tworzenia interfejsu użytkownika systemu informatycznego zgodnie z zadaną specyfikacją
 • IS2A_U15
  potrafi określić przydatność i możliwość wykorzystania wybranego interfejsu komunikacyjnego do realizacji zadania inżynierskiego
 • IS2A_U08
  Potrafi planować i projektować instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz systemy wodno-kanalizacyjne.
 • IS2A_U11
  Umie kształtować środowisko wewnętrzne pod kątem komfortu klimatycznego, cieplnego oraz kontrolować czynniki szkodliwe w środowisku pracy.
 • IS2A_U15
  Potrafi określić zasady bezpiecznej pracy w czasie wykonywania badań i pomiarów oraz zadbać o zabezpieczenie miejsca pracy.
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS2A_U11
  potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
 • IS2A_U15
  potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z inżynierią środowiska - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi