Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z kartowania geochemicznego
Efekt kształcenia:
Student potrafi pobrać próbki gleb i wody oraz wykonać oznaczenia podstawowych parametrów
Powiązania z EKK:
 • IS2A_W06
  ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z gospodarką odpadami, inżynierią mineralną, odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii, rozwojem zrównoważonym, hydrogeologią stosowaną i geotechniką środowiska, rekultywacją, analityką środowiska
 • IS2A_W09
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska
 • IS2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe , interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IS2A_U22
  potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe badania i prace z zakresu inżynierii środowiska, opisać oraz zinterpretować ich wyniki