Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zajęcia terenowe z kartowania geochemicznego
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić ocenę statystyczną wyników prac terenowych
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii środowiska
  • IS2A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne