Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zajęcia terenowe z kartowania geochemicznego
Efekt kształcenia:
Student pojmuje istotę i zasady pracy w grupie, potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • IS2A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania