Dane EK modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie środowiskiem i planowanie przestrzenne
Efekt kształcenia:
Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  • IS2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia