Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inżynieria mineralna
Efekt kształcenia:
Student potrafi interpretować wyniki badań składu fazowego, chemicznego oraz właściwości fizykochemicznych wysyntetyzowanych materiałów.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
  • IS2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii środowiska
  • IS2A_U15
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu z inżynierią środowiska - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi