Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Socjologia i organizacja pracy
Efekt kształcenia:
Umie scharakteryzować i klasyfikować formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw oraz zasady systemu finasowo-księgowego i jego funkcji. Ma tzw. kompetencje twarde z zakresu prowadzenia działalności w ramach własnego przedsięwzięcia biznesowego. Poznaje podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej (formy i rodzaje umów zatrudnienia, tworzenie zespołów) wykorzystującej wiedzę w zakresie inżynierii i ochrony środowiska.
Powiązania z EKK:
  • IS2A_W11
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  • IS2A_W13
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, inżynierii mineralnej, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, rozwoju zrównoważonego, hydrogeologii stosowanej i geotechniki środowiska, biotechnologii, rekultywacji, analityki środowiska